Tere tulemast Akadeemilise Väljendusoskuse Keskusesse!

Käesoleval aastal valmistatakse Tartu Ülikoolis ette Akadeemilise Väljendusoskuse Keskuse (AVOK) loomist. Keskuse eesmärgiks on korrastada väljendusõpetuse kursusi ülikoolis ja luua keeletoe pakkumise võimalused. AVOKist saab konsortsium, mis hakkab koordineerima eesti ja inglise keele akadeemilise väljendusoskuse kursusi ning pakkuma sellealaseid teenuseid, koolitusi ja individuaalseid konsultatsioone. Tulevikuplaanides on ka terminoloogia-alane töö. Keskuse tegevuse märksõnaks on KOOSTÖÖ erialaõppe ja keeleõppe vahel.

AVOKi sihid on järgmised:

  • Tartu ülikoolis pakutavate akadeemilise väljendusoskuse alaste kursuste ning üliõpilas- ja teadustööde juhendite kohta info koondamine.
  • Uute kursuste ja ürituste ettevalmistamine ja korraldamine.
  • Akadeemilise väljendusoskuse alase ressursikogu (kirjandus ja veebilehed) loomine.
  • Akadeemilise väljendusoskuse alase täiendkoolituse pakkumine.
  • Tõlke- ja toimetamisteenuste pakkumine.
  • Tuutorite koolitamine ja tuutorisüsteemi väljatöötamine.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License