Add Entry

Uudised/News

13 September 2011 - AVOK is making a fresh start!

As of this academic year, AVOK has moved into the newly refurbished building (Jakobi 2). We are very pleased to announce that we have been allocated a room and that we are officially part of the Language Centre of the University of Tartu. We are currently working on developing a number of courses to start supporting students (and teachers) with their writing process. Stay tuned for more news from AVOK!

Djuddah A.J. Leijen

2. juuni 2010 AVOKi koolitus üliõpilastele: „Sissejuhatav kursus väljendusoskuse ainete tuutoritele“

Keeletuutorlusest huvitatud üliõpilastele on ÕIS-is avatud „Sissejuhatav kursus väljendusoskuse ainete tuutoritele“, mis tutvustab tuutorlust ja selle põhimõtteid. Oktoobris toimuv lühikursus (1 EAP) on esimene ettevalmistav samm neile, kes soovivad saada Akadeemilise Väljendusoskuse Keskuse tuutoriteks. Kursusele on oodatud kõikide erialade üliõpilased!

Lisainformatsiooni saab ÕIS-ist või meiliaadressilt moc.liamg|suksekova#moc.liamg|suksekova.

02 June 2010 Course for students: Introduction to tutoring

A course has been opened for students to register entitled introduction to tutoring („Sissejuhatav kursus väljendusoskuse ainete tuutoritele“). The course introduces the concept of tutoring to students and will prepare them for becoming a peer tutor at AVOK. We welcome all students from all disciplines who are interested in tutoring and becoming a tutor.

For further information please see the course details in ÕIS or contact us at moc.liamg|suksekova#moc.liamg|suksekova.


6. mai 2010 AVOK esineb Pariisis EWCA konverentsil

Keskuse esindus osaleb 24.–28. mail European Writing Centers Associationi konverentsil ettekandega „Investigating needs and requirements to establish a writing center at the University of Tartu, Estonia“, milles räägime meie veebiküsitluse tulemustest.
Lisaks tahame konverentsil luua sidemeid nii nende ülikoolidega, kellel on AVOKi-sarnaste keskustega juba pikaajalised kogemused, kui ka nende ülikoolidega, kes on keskuse loomisega alles algusjärgus nagu meiegi.

Küsitluse tulemustega on võimalik tutvuda juunikuus, mil teeme ka ülevaate konverentsil toimunu kohta.

AVOK

06 May 2010 - AVOK to present at EWCA 2010 in Paris

The European Writing Centers Association has accepted our proposal to present AVOK at their bi-annual conference in Paris (see conference website). The topic of our presentation is: Investigating needs and requirements to establish a writing center at the University of Tartu, Estonia. We are going to present our preliminary findings from our online questionnaire. At the conference we hope to make contact with other Universities who are also in the process of setting up a AVOK to exchange ideas and of course to learn from Universities in Europe who have substantial experience.

We are very pleased to have this opportunity and will report back to you regarding our experience.

Yours Sincerely,
AVOK


15. märts 2010

Suur tänu kõigile, kes vastasid meie veebiküsitlusele. AVOKi kodulehelt saate lugeda uudiseid keskuse tegemiste kohta, samuti loome siia eesti keele ja inglise keele veebitoe kogu

Keeleabi | Resources

Kodulehele on lisatud ka AVOKi eesmärkide kirjeldus nii eesti kui inglise keeles

Missioon | Mission

AVOK

15 March 2010

Thank you everybody for taking the time to fill in the questionnaire. We are proud to present our website containing the latest development and news surrounding our efforts to develop AVOK.

We are currently collecting useful online resources, in English and in Estonian. These can be found in the following link

Keeleabi | Resources

We will update this section as we go along.

As of this month AVOK's mission statement has been added in both English and Estonian. See the link below

Missioon | Mission

Your sincerely,
AVOK

Do not enter text in the 'Title of page' field, otherwise this disturbs the shaded box in the right column. Write your text here.

Comments

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License